Profile cover photo
Profile photo
Dịch Thuật Công chứng
56 followers -
Dịch Thuật và Phiên Dịch Châu Á, Dịch thuật công chứng, Dịch thuật Hà Nội, Dịch thuật Sài gòn
Dịch Thuật và Phiên Dịch Châu Á, Dịch thuật công chứng, Dịch thuật Hà Nội, Dịch thuật Sài gòn

56 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Chúng tôi nhận dịch, chuyển ngữ các báo cáo thuế từ các ngôn ngữ nước ngoài sang ngôn ngữ tiếng Việt và ngược lại với các chuyên gia hàng đầu về kế toán, kiểm toán, tài chính tại Việt Nam. Các ngôn ngữ chính bao gồm:

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Anh, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Đức, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Nhật, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Hàn, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Nga, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Trung, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Thái, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Ý, tiếng Việt

-Dịch thuật báo cáo thuế, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ thuế sang tiếng Pháp, tiếng Việt
http://www.dichthuatchaua.com/dich-thuat/dich-thuat-bao-cao-thue-bao-cao-quyet-toan.html
Add a comment...

Post has attachment
-Dịch thuật chuyên ngành hàng không
-Dịch thuật tài liệu kỹ thuật hàng không
-Dịch thuật hệ thống check in hàng không
-Dịch thuật tài liệu an ninh an toàn hàng không
-Dịch thuật hệ thống airticket system hàng không
-Dịch thuật tài liệu hướng dẫn bay cho phi công tiếp viên
-Dịch thuật tài liệu kỹ thuật sân Đỗ hàng không
-Dịch thuật tài liệu không lưu hàng không
http://www.dichthuatchaua.com/dich-thuat/dich-thuat-ky-thuat-hang-khong-dan-dung.html
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded