Profile cover photo
Profile photo
DBS DBS
59 followers
59 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
"Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN" -HCM
Khẳng định vai trò của con người với tư cách là động lực của cách mạng xã hội
chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần
có những con người XHCN". Xây dựng con người mới là mục tiêu chiến lược.
Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nê...

Post has attachment
Public

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Public
Đảo ngược sự thật Việt Nam
Tiếp tục chủ
đề người Mỹ viết lại lịch sử, lần này là chiến tranh Việt Nam. Chúng ta biết
rằng, chủ trương của ta đối với Mỹ là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Chúng ta đã có những nhân nhượng nhất định đối với Mỹ, ví dụ như vấn đề chất
độc da cam vớ...

Post has attachment

Post has attachment
Public
Wait while more posts are being loaded