Profile cover photo
Profile photo
Beáta Sirotná
15 followers
15 followers
About
Posts

Post has attachment
Daňové zvýhodnenie od štátu – daňový bonus (ďalej „DB“) platí štát pre každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňovník si môže nárok na DB uplatniť každý mesiac (ak ide o zamestnanca) alebo raz ročne (v ročnom…
Add a comment...

Post has attachment
Elektronická komunikácia s finančnou správou (ďalej „FS“) je  povinná pre všetky právnické osoby (ďalej „PO“) zapísané v Obchodnom registri SR a tiež ich zástupcov  od termínu 01. 01. 2018. FS však znova pripomína PO, že pre komunikáciu s FS…
Add a comment...

Post has attachment
Prenájom nehnuteľnosti môže byť realizovaný v dvoch formách a teda bez živnostenského oprávnenia, alebo na základe živnostenského oprávnenia. Spôsob, akým sa nehnuteľnosť prenajíma má vplyv na výpočet dane z príjmov, sociálneho poistenia a zdravotného…
Add a comment...

Post has attachment
Návrh opatrení o sumách stravného predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Týmto opatrením by sa mala zvýšiť suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nároková náhrada pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú cestu,…
Add a comment...

Post has attachment
Daňovníci, ktorí v Slovenskej republike vykonávajú činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem, cez ktoré sa poskytujú služby dopravy a ubytovania, by si mali dať pozor na uvedené zmeny týkajúce sa problematiky. Od termínu 01. 01. 2018 budú upravené…
Add a comment...

Post has attachment
V prípade ak daňovník, považovaný za rezidenta Slovenskej republiky (ďalej „SR“), v roku 2017 dosiahol príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia, jeho povinnosťou je vysporiadať si v SR svoje celosvetové príjmy. Pojem celosvetové príjmy zahŕňa všetky…
Add a comment...

Post has attachment
Daňovým subjektom zostávajú pre splnenie jednej z najdôležitejších daňových povinností menej ako tri týždne. Všetci daňovníci musia podať daňové priznanie (ďalej „DP“) do termínu 03. 04. 2018 uhradiť tým aj daň z príjmov. Finančná správa SR sa tento rok…
Add a comment...

Post has attachment
Medzi fyzické osoby – podnikateľov (ďalej “FO – podnikatelia”) môžme zaradiť všetkých živnostníkov, lekárov, advokátov, finančných poradcov či drobných farmárov. Aktuálne riešenou otázkou je, či musia tieto osoby podať daňové priznanie (ďalej “DP”)…
Add a comment...

Post has attachment
Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel ostáva subjektom už iba pár dní. Úhrada dane ako aj termín na podanie daňového priznania je 31. 01. 2017 (utorok). Radi by sme teda našich čitateľov upozornili na možné chyby, ktoré môžu v rámci…
Add a comment...

Post has attachment
S novým rokom prichádzajú pre podnikateľov okrem iného aj dôležité čísla, ktoré sa ich môžu týkať, či už ide o samostatne zárobkovo činné osoby, alebo firmy – právnické osoby. My sa pokúsime priblížiť tie najdôležitejšie. Samostatne zárobkovo činné osoby:…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded