VietJack xin giới thiệu với các bạn đọc toàn bộ các bài "Soạn văn lớp 12" học kì 1 và học kì 2: gồm các bài soạn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết và bám sát các câu hỏi trong SGK ngữ văn lớp 12.
http://vietjack.com/soan-van-lop-12/index.jsp
Shared publiclyView activity