http://vietjack.com/git/git_tag_operation.jsp
Trong cac du an thuc te, doi khi chung ta thuong su dung chuc nang tag vs git de thong bao cho mot phien ban moi cua code.
Shared publiclyView activity