Profile cover photo
Profile photo
svuit vn
3 followers
3 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment
How to install the Drive Enclosure Fujitsu ETERNUS AF650

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Hướng dẫn delete Raid Group, volumes trên hệ thống SAN Storage ALL Flash ETERNUS AF650

Post has attachment
How to create volumes on SAN Storage ALL FLASH ETERNUS AF650

Hướng dẫn cấu hình Raid Group trên San Storage ALL Flash AF650 của Fujitsu

Post has attachment
Lỗi ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load

Post has attachment
Hướng dẫn cấu hình NTP trên vCenter Server Appliance 6.0

Việc cấu hình NTP trên các vCenter Server là rất quan trọng. Nó liên quan đến các dịch vụ như: SSO (Single Sign On), log, hay việc triển khai firewall của VMware là VMware NSX… Các dịch vụ này đều yêu cầu thời gian đồng bộ chính xác lẫn nhau với vCenter. Việc sai thời gian hay chênh lệch thời gian giữa các dịch vụ sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề.
Wait while more posts are being loaded