Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Kolej na prawo - blog Kancelarii DFL LEGAL
2 obserwatorów -
Blog Kancelarii DFL LEGAL "Kolej na prawo" dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania rynku kolejowego.
Blog Kancelarii DFL LEGAL "Kolej na prawo" dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania rynku kolejowego.

2 obserwatorów
O mnie
Wpisy

Wpis zawiera załącznik
13 września 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Jak sporządzić statut sieci kolejowej?
Niemal wszystkie podmioty korzystające z torów kolejowych prowadzą obecnie prace nad sporządzeniem statutu sieci kolejowej. Dokument ten budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Wiele osób twierdzi, że Ustawa o transporcie kolejowym jedynie w zdawkowy sposób opisuje zasady tworzenia statutu, z drugiej strony brak tego dokumentu w dniu 9 grudnia 2017 r. rodzi poważne konsekwencje – będzie bowiem skutkować uznaniem infrastruktury za nieczynną, a więc całkowitym zakazem prowadzenia na niej ruchu kolejowego pod rygorem zapłaty bardzo wysokich kar pieniężnych. Sporządzenie statutu sieci kolejowej musi być poprzedzone szeregiem analiz i decyzji biznesowych. http://kolejnaprawo.pl/2017/09/13/jak-sporzadzic-statut-sieci-kolejowej/

Wpis zawiera załącznik
08 września 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

W dniu dzisiejszym na stronie Rynku Kolejowego ukazał się artykuł „Infrastruktura prywatna a linie i bocznice kolejowe” naszego autorstwa. W artykule tym wyjaśniamy, dlaczego infrastruktura prywatna nie jest kategorią równorzędną bocznicom i liniom kolejowym i jakie są tego konsekwencje.

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/infrastruktura-prywatna-a-linie-i-bocznice-kolejowe-83386.html

Wpis zawiera załącznik
28 sierpnia 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Maszynista prowadzący pojazd kolejowy w stanie nietrzeźwości może zostać skazany na karę nawet dwóch lat „więzienia”. Sąd może także orzec wobec takiego maszynisty zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. http://kolejnaprawo.pl/2017/08/28/nietrzezwy-maszynista-odpowiedzialnosc-karna/

Wpis zawiera załącznik
22 sierpnia 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Wypadki na przejazdach są zawsze tragiczne w skutkach, co wynika z dużych różnic w masie i prędkości pomiędzy pojazdami kołowymi a szynowymi. Mając na uwadze ilość wypadków na przejazdach oraz rosnące prędkości, z jakimi poruszają się pojazdy kolejowe, przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Szczególną ostrożność powinni zachować nie tylko kierujący pojazdami, ale także pozostali uczestnicy ruchu. http://kolejnaprawo.pl/2017/08/22/zasady-bezpieczenstwa-na-przejsciach-oraz-przejazdach-kolejowo-drogowych/

Wpis zawiera załącznik
18 sierpnia 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Sąd Rejonowy w Dębicy uznał, że komisarz odbiorczy taboru popełnił przestępstwo z art. 179 Kodeksu karnego przez wydanie świadectwa sprawności technicznej pojazdu z pominięciem wymaganych procedur. Za to przestępstwo można trafić do więzienia nawet na dwa lata. Wyrok ma duże znaczenie dla wszystkich osób odpowiedzialnych za dopuszczanie pojazdów kolejowych do ruchu – dla komisarzy odbiorczych, ale również dla innych osób uprawnionych w danej spółce do podpisywania świadectw sprawności technicznej. http://kolejnaprawo.pl/2017/08/18/swiadectwo-sprawnosci-technicznej-a-przepisy-kodeksu-karnego/

Wpis zawiera załącznik
04 sierpnia 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

PKP PLK zdecydowała, że w przyszłym rozkładzie jazdy będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obowiązujący w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017. Jest to istotny problem dla części użytkowników bocznic połączonych z liniami PKP PLK. http://kolejnaprawo.pl/2017/08/04/pkp-plk-w-przyszlym-rozkladzie-jazdy-zastosuje-obecny-cennik-konsekwencje-dla-uzytkownikow-bocznic/

Wpis zawiera załącznik
02 sierpnia 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił swoje stanowisko w zakresie zasad korzystania z torów przejazdowych wchodzących w skład infrastruktury prywatnej i jednocześnie stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej. http://kolejnaprawo.pl/2017/08/02/stanowisko-prezesa-utk-tory-przejazdowe-do-obiektow-infrastruktury-uslugowej-wchodzace-w-sklad-infrastruktury-prywatnej-trzeba-udostepniac/

Wpis zawiera załącznik
01 sierpnia 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Ostatnia duża nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym nałożyła na użytkowników bocznic kolejowych nowe obowiązki. Ich niedopełnienie może skutkować w szczególności uznaniem bocznicy za nieczynną. Jest to bardzo istotne ryzyko dla tych przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na przestój w operowaniu na bocznicy. Czasu na wdrożenie nowelizacji pozostało coraz mniej. http://kolejnaprawo.pl/2017/08/01/coraz-mniej-czasu-dla-uzytkownikow-bocznic-kolejowych-na-wdrozenie-nowelizacji-ustawy-o-transporcie-kolejowym/

Wpis zawiera załącznik
28 lipca 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

W dniu 27 lipca 2017 r. Mecenas Piotr Duda wygłosił wykład dotyczący nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym dla kilkudziesięciu osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą kolejową u największych użytkowników bocznic i przewoźników kolejowych w kraju. Współprowadzącymi seminarium byli dyrektorzy z Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele PKP S.A., PKP Cargo S.A., DB Cargo Polska S.A., TOR-Audytor oraz TOR Certyfikacje. http://kolejnaprawo.pl/2017/07/28/adwokat-piotr-duda-wyglosil-wyklad-dotyczacy-udostepniania-obiektow-infrastruktury-uslugowej/

Wpis zawiera załącznik
18 lipca 2017
Autorzy: adw. Piotr Duda, adw. Anna Wasilewska

Sąd Okręgowy w Częstochowie w nieprawomocnym wyroku orzekł, że niezgodny z prawdą wpis w dokumentacji techniczno-ruchowej dokonany przez dyżurnego ruchu może stanowić przestępstwo poświadczenia nieprawdy zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (przestępstwo z art. 271 § 1 Kodeksu karnego). Dyżurni ruchu powinni pamiętać o tym prowadząc dzienniki ruchu oraz pozostałą dokumentację, ponieważ poświadczenie nieprawdy może rodzić ryzyko odpowiedzialności karnej. http://kolejnaprawo.pl/2017/07/18/niezgodny-z-rzeczywistoscia-wpis-w-dzienniku-ruchu-dokonany-przez-dyzurnego-ruchu-moze-stanowic-przestepstwo-poswiadczenia-nieprawdy-art-271-§-1-kodeksu-karnego/
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów