Profile cover photo
Profile photo
Systemvaruhuset
10 followers
10 followers
About
Posts

Post has attachment
Arkitekturstöd
Vi delar med oss av vår kunskap om hur ett bra system konstrueras och om hur man driver agila projekt i våra roller som #lösningsarkitekter  och #mentorer .
Add a comment...

Post has attachment
Testa dina UML-kunskaper
#UML   är ett otroligt kraftfullt #modelleringsspråk  som innehåller en hel massa olika symboler med ett stort regelverk för hur dessa kan relateras till varandra. Allt detta är beskrivet i UML-specifikationen. För att göra UML lite mer lättillgängligt så har man grupperat olika symboler som ofta används tillsammans till olika diagramtyper.

Fördelen med detta är att man inte behöver lära sig alla UML-symbolerna för att kunna använda språket på ett bra sätt. Nackdelen är att det finns en risk att man går “vilse” mellan diagramtyperna och inte förstår när man kan/bör använda vilket diagram.

Andreas Hägglund har tagit fram ett litet test du kan använda för se om du har koll på detta eller inte…
Add a comment...

Post has attachment
10 Vanliga missförstånd om användningsfall
Andreas Hägglund har gjort en kort presentation om vanliga missförstånd kring #användningsfall  ( #usecases )  som han stöter på i sitt arbete som konsult med fokus på kravhantering. 

Användningsfall är en del av #uml  och förvaltas av #omg
Add a comment...

Post has attachment
Rapportera tid utan att förlora tid!
Vi har tagit fram ett tidrapportsystem vi kallar för #Autotid . Det automatiserar tidrapporteringen genom att koppla personalens mobiltelefoner till systemet och projekten till en viss plats. Varje mobiltelefon laddar ner de projekt den anställde arbetar på, samt projektens position. När telefonen kommer till en projektplats skapas automatiskt en tidrapport, som avslutas när telefonen lämnar platsen. Tidrapporterna skickas sedan upp till servern där de, tillsammans med projekt och personal, kan administreras via en webbläsare. Systemet lämpar sig speciellt väl företag med mobil personal, t.ex. #hemtjänst .

#Autotid är en #produkt från #Systemvaruhuset
 
Autotid | Systemvaruhuset

	Autotid | Systemvaruhuset
systemvaruhuset.se
Add a comment...

Post has attachment
Lär dig mer om SysML
Ladda ned vår powerpointintroduktion till #SysML  från vår  #kunskapsbank , ett snabbt sätt att få en överblick av Systems Modeling Language. 
Add a comment...

Post has attachment
Ärendehantering
Systemvaruhuset har stor erfarenhet av ärendehanterings- och flödesstyrda dokumenthanteringssystem. Vi har tagit fram ett generellt ramverk med tillhörande work-flow motor på vilket vi byggt flera incidenthanteringssystem för kärnkraftsindustrin. Ramverket Core är en solid bas för utveckling av flödesstyrda dokumenthanteringssystem.
Se också http://www.systemvaruhuset.se/vi-erbjuder/arendehantering/ 

#Ärendehantering  är en #produkt  från #Systemvaruhuset  
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vi förenklar boendeparkeringen för Sveriges kommuner
Boendeparkering ger medborgarna möjlighet att via webben ansöka om och betala boendeparkering, samt skriva ut intyget. Systemet kontrollerar att bil och person uppfyller de ställda kraven. Parkeringsvakterna kan via mobiltelefon eller handdator direkt kontrollera att bilens tillstånd stämmer. Ansvarig på kommunen kan via ett administrationsgränssnitt hantera all data, ta ut rapporter och exportera data till andra system. Boendeparkering ger medborgaren snabb åtkomst till tjänsten, förenklar administrationen hos kommunen och ger parkeringsvakterna information direkt.
Läs mer på http://www.systemvaruhuset.se/vi-erbjuder/boendeparkering/

#Boendeparkering  är en #produkt  och #webbtjänst  från  #Systemvaruhuset  
Photo
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Våra tjänster och produkter (5 photos)
5 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded