Profile cover photo
Profile photo
Uyen Hoang
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Trong cái nhìn dài hạn về đầu tư bất động sản thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố quyết định tạo nên giá trị thặng dư cho tài sản sau một thời gian đầu tư. Tại khu Đông, ngoài những dự án đã được phê duyệt từ trước: đường Song Hành, nút giao an phú, phòng xoay Mỹ Thủy, vành đai 2 thì trong năm 2017 – 2019 UBND thành phố tiếp tục định hướng thêm 3000 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng tại quận 9. Phòng kinh doanh căn hộ Gem Riverside đưa ra những dự án của UBND thành phố sẽ làm tăng giá trị bất động sản trong vòng 3 năm tiếp.

Post has attachment
Trong cái nhìn dài hạn về đầu tư bất động sản thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố quyết định tạo nên giá trị thặng dư cho tài sản sau một thời gian đầu tư. Tại khu Đông, ngoài những dự án đã được phê duyệt từ trước: đường Song Hành, nút giao an phú, phòng xoay Mỹ Thủy, vành đai 2 thì trong năm 2017 – 2019 UBND thành phố tiếp tục định hướng thêm 3000 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng tại quận 9. Phòng kinh doanh căn hộ Gem Riverside đưa ra những dự án của UBND thành phố sẽ làm tăng giá trị bất động sản trong vòng 3 năm tiếp.

Post has attachment
Trong cái nhìn dài hạn về đầu tư bất động sản thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố quyết định tạo nên giá trị thặng dư cho tài sản sau một thời gian đầu tư. Tại khu Đông, ngoài những dự án đã được phê duyệt từ trước: đường Song Hành, nút giao an phú, phòng xoay Mỹ Thủy, vành đai 2 thì trong năm 2017 – 2019 UBND thành phố tiếp tục định hướng thêm 3000 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng tại quận 9. Phòng kinh doanh căn hộ Gem Riverside đưa ra những dự án của UBND thành phố sẽ làm tăng giá trị bất động sản trong vòng 3 năm tiếp.

Post has attachment
Trong cái nhìn dài hạn về đầu tư bất động sản thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố quyết định tạo nên giá trị thặng dư cho tài sản sau một thời gian đầu tư. Tại khu Đông, ngoài những dự án đã được phê duyệt từ trước: đường Song Hành, nút giao an phú, phòng xoay Mỹ Thủy, vành đai 2 thì trong năm 2017 – 2019 UBND thành phố tiếp tục định hướng thêm 3000 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng tại quận 9. Phòng kinh doanh căn hộ Gem Riverside đưa ra những dự án của UBND thành phố sẽ làm tăng giá trị bất động sản trong vòng 3 năm tiếp.

Post has attachment
Trong cái nhìn dài hạn về đầu tư bất động sản thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố quyết định tạo nên giá trị thặng dư cho tài sản sau một thời gian đầu tư. Tại khu Đông, ngoài những dự án đã được phê duyệt từ trước: đường Song Hành, nút giao an phú, phòng xoay Mỹ Thủy, vành đai 2 thì trong năm 2017 – 2019 UBND thành phố tiếp tục định hướng thêm 3000 tỷ đồng dành cho phát triển hạ tầng tại quận 9. Phòng kinh doanh căn hộ Gem Riverside đưa ra những dự án của UBND thành phố sẽ làm tăng giá trị bất động sản trong vòng 3 năm tiếp.
Wait while more posts are being loaded