Profile cover photo
Profile photo
ИНТЕГРА ГРУП / Integra Group Ltd.
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
През 2018 година предстои процедура за безвъзмездно финансиране "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията"
Бюджет: 107 570 650 лв.
Повече информация може да намерите на:
http://integra-group.eu/Inno%20OPIC%20IG%202018.pdf
Photo

Post has attachment
През 2018 година предстои процедура за безвъзмездно финансиране на МСП "Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ".

По процедурата ще се финансира:
- придобиване на ДМА,
- придобиване на ДНА,
- разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Повече информация:
http://integra-group.eu/MSP%20OPIC%20IG%202018.pdf
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Предстои процедура за безвъзмездно финансиране на стартиращи предприятия, които ще развиват дейност в следните сектори:
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“

Повече информация може да намерите на следния линк:
http://integra-group.eu/Sups%20OPIC%20IG%202017.pdf
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Предстои прием на проекти за

"Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

по ОП "Иновации и конкурентноспособност".

Повече информация може да намерите на следния линк:
http://integra-group.eu/RE%20OPIC%20IG%202017.pdf
Photo

Post has attachment
Обявена е процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Бюджет: 68 454 050 лв.

Още инфо може да намерите на този линк:
http://integra-group.eu/RPPI%20OPIC%20IG%202017.pdf

Photo

Post has attachment
Обявен е актуализиран график за прием на проекти по мерките на Програма за развитие на селските райони за 2017 г.

Съгласно промените, периодът за прием на проекти по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти, ще бъде от 1 септември до 31 октомври 2017 г.

Повече информация за подмярка 4.2. може да намерите на следния линк:
http://integra-group.eu/4.2%20PRSR%20IG%202017.pdf
Photo

Post has attachment
Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ "Разработване на продуктови и производствени иновации" по ОП “ Иновации и конкурентоспособност”.

Цели:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Бюджет:
68 454 050 лева

Повече инфо на:
http://integra-group.eu/RPPI%20OPIC%20IG%202017.pdf
Photo

Post has attachment
Стартира процедура
"ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".

Финансират се:
1. Професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица и
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица.

Бюджет: 50 000 000 лв.

Повече инфо:
http://www.integra-group.eu/OZL%20IG%202017.pdf
Photo
Wait while more posts are being loaded