بنده احتمال مي دهم كه در اصل "موسيقي" بوده كه يك "ايراني" بهش اضافه كرده اند!
موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.
Photo
Shared publiclyView activity