Profile cover photo
Profile photo
CHÚ MÍT ƯỚT
4 followers -
LUÔN . NOI THEO .ĐỨC PHẬT. DẠY...
LUÔN . NOI THEO .ĐỨC PHẬT. DẠY...

4 followers
About
CHÚ's posts

Post has attachment
Buoi toi mit uot chuc ca nha an lanh va hp nhe
Photo

Post has attachment
nam mô a di đà phật..
trong đời sống con người càng tiến bộ bao nhiều thì đời sống tâm linh càng sa sút..hoặc tuổi trẻ thường truyền miệng nhau rằng niệm phật là công việc của ông già bà cả, tuổi trẻ bất tất phải niệm. lời này cũng rất mê lầm. nên biết mạng người vô thường, chết som hay muộn nào có ai hay biết trước, cho nên hãy nên phát tâm niệm phật, càng sớm càng tốt. quả được trường thọ thì nhiều năm niệm phật, công phu ắt được phẩm vị cao, người xưa dạy rằng:
'''chờ đợi tuổi già mới học đạo.
mồ hoang lắm khẻ tuổi xuân xanh.''
lời dạy thật thấm thía hãy nên tĩnh giấc mộng, dòng mãnh tinh tấn., nếu sớm niệm phật thì cho dù nghiệp khó thoát, yểm mệnh mà chết, thì tịnh nghiệp đã tu, tịnh duyên đã kết, tuy công hạnh chưa được thâm sâu,nhưng tín thâm nguyện thiết cũng được phật tiếp dẫn vãng sinh tây phương cực lạc. lại có bài thơ khuyên tu rằng:
''' khuyên các anh em sớm tu mau,
thời gian không đợi tuổi già đâu.
nó tựa mũi tên lao thẳng vút, 
dù đã qua rồi ắt khó trở lui, 
đông qua hạ đến thôi gia mất,
mới đó thanh niên.....bạc trắng đầu..''
có thuyết lại nói rằng niệm phật là việc của những người nhàn rỗi, những người bận bịu không thể niệm phật. há không nghe cư sĩ bạch lạc thiên nói :
'' đi cũng a di đà ,
ngồi cũng a-di-đà
cho dù gấp đến mấy,
cũng chẳng bỏ di-đà''
ngày xưa, vợ chồng cát tế chi nhà rất nghèo, người vợ hàng ngày dệt vải để kiếm ăn qua ngày. một hôm có một vị tăng nhân đến nhà, dạy cho pháp môn niệm phật không ngừng nghỉ, mỗi ngày thoi đưa là một câu niệm phật, niệm lâu ngày thành quen nên cả ngày dệt vải nhưng không thấy vất vả, người chồng tu theo đạo tiên, khuyến thị bỏ để luyện đơn dược, thị không nghe, vẩn dệt vải niệm phật, bỗng thị thấy phật a-di-đà trên không trung, hào quang chiếu diệu, thị vội đứng dậy lễ bái đồng thời bảo tế chi chiêm lễ, tế chi cũng thấy được nửa thân phật nên sinh tâm tín kính:'' niệm phật thấy phật, quả có việc ấy, thì lúc mạng chung, mong phật tiếp dẫn, thật không hoang đường''. và đốt hết kinh sách, quay về tu pháp môn niện phật. sau hai vợ chồng lâm chung đều có tướng lành, đồng sinh về nước cực lạc. điều này đã minh chứng niệm phật không chướng ngại công việc, cần gì nhất định là người nhàn rỗi mới có thể niệm phật....
Photo

Post has attachment
trong cs con người luôn là vòng xoáy của nghiệp,  như vậy chúng ta phải làm sao thoát khỏi nghiệp,,''thấy người hiền, phải nghỉ mình làm  sao cho bằng họ'''đức phật dạy biết kính trên nhường dưới là một đức tính tránh xa nghiệp...nam mô a di đà phật...
Photo
Wait while more posts are being loaded