Profile cover photo
Profile photo
www.rojanasak.com
2 followers
2 followers
About
www.rojanasak.com's posts

Post has attachment
**
สัมภาษณ์บ้านดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ สถานดูแลฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหรือระยะยาว หลังออกจากโรงพยาบาล แบบรายวัน รายเดือน   เรามีพยาบาล และทีมงานที่มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชม. "บริการด้วย ใจรัก ที่พักเหมื...

Post has attachment
**
สัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
“วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม ” เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยุระยะพักฟื้น
ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุและและผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ
เป็นบ้านที่เปี่ยมด้วยความรักและความอบอุ่...

Post has attachment
**
สัมภาษณ์คุณจุลเทพ สุพรรณรัตน์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุบ้านดูแลผู้สูงอายุ
วีราวัลย์เนอร์ซิ่งโฮม   ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
อย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และนักกายภาพเฉพาะทาง เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง
“พ...

Post has attachment
**
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดี             สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดี
เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง
“พัฒนาธุรกิจการบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ
โรงพยาบาลวิภาวี ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
**
พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย “ เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม ” ข้าพระพุทธเจ้านายโรจนศักดิ  แสงธศิริวิไล  ขอนำพระราชประวัติและโครงการพระราชดำริของพระองค์ ...

Post has attachment
**
การเมือง เมืองไทยวันนี้ สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้ สิ่งที่ประชาชนชาวไทยทั้งปวงเศร้าโศก เสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในวันที่ 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ( 13 October 2016 ) ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 12 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11)  ปีวอก  ชีววาร (ช)  อาสยุชมาส  อัฐศก จุ...

Post has attachment
**
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย“ เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม ”  ข้าพระพุทธเจ้านายโรจนศักดิ แสงธศิริวิไล ขอนำพระราชประวัติและโครงการพระราชดำริของพระองค์ นำเสนอให้ผู้อ่าน เพื่อเป็นเครื่องกำกับสติให้แง่คิดที่ฉุกใจ และเปิดบานประตูไขป...

Post has attachment
**
ร่วมงานเลื้ยงฉลองเลื่อนยศและวันเกิด เมื่อวันเสาร์ที 1 ตุลาคม 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับพลเอกดุษฎี ภูลสนอง ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเลื่อนยศเป็นพลเอก และในโอกาสเดียวกันฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับท่าน รศ.ดร. พงษ์ หรลดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ ห้อง...
Wait while more posts are being loaded