Profile cover photo
Profile photo
เปิดสอบ งานราชการ
58 followers
58 followers
About
เปิดสอบ's posts

Post has attachment
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อสอบถามได้ที่02-64039836

รับสมัคร 19 มิ.ย.2556-18ก.ค.2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14028.0.html

Post has attachment
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

สมัครด้วยตนเอง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14017.0.html

Post has attachment
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครด้วยตนเอง วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14016.0.html

Post has attachment
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14015.0.html

Post has attachment
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับพนักงานราชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14014.0.html

Post has attachment
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  รับพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14013.0.html

Post has attachment
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ

สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14012.0.html

Post has attachment
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล รับพนักงานราชการ

ตำแหน่ง  พนักงานผังเมือง

สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14011.0.html

Post has attachment
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สมัครด้วยตนเองถึง 1 ก.ค. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14006.0.html

Post has attachment
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการกษาปณ์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล พนักงานนำชม นายช่างศิลปกรรม ช่างทำเครื่องมือ นายช่างหล่อ เจ้าพนักงานดูเงิน เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานบริการ
สมัครด้วยตนเอง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนักจัดการงานทั่วไป
สมัครด้วยตนเอง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

http://www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,14005.0.html
Wait while more posts are being loaded