Profile cover photo
Profile photo
בר גליל
1 follower -
חברת בר גליל הנה חברה לאספקת דלקים, סולר לתחבורה נפט וסולר להסקה, לחימום ביתי
חברת בר גליל הנה חברה לאספקת דלקים, סולר לתחבורה נפט וסולר להסקה, לחימום ביתי

1 follower
About
Posts

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 30 יום - באשראי'/צ'ק
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, וסונול.

רונית
בר גליל סחר 2015 בע"מ
0525975463
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 30 יום - באשראי'/צ'ק
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, וסונול.

רונית
בר גליל סחר 2015 בע"מ
0525975463
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 30 יום - באשראי'/צ'ק
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, וסונול.

רונית
בר גליל סחר 2015 בע"מ
0525975463
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 30 יום - באשראי'/צ'ק
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, וסונול.

רונית
בר גליל סחר 2015 בע"מ
0525975463
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 30 יום - באשראי'/צ'ק
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, וסונול.

רונית
בר גליל סחר 2015 בע"מ
033019213
Add a comment...

בר גליל במבצעים חמים

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח לליטר כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן
5.75 ש"ח לליטר כולל מע"מ והובלה ל- 30 יום - באשראי/צ'ק.
5.75 ש"ח לליטר כולל מע"מ והובלה ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, סונול.

רונית
חברת בר גליל
033019213
שותף באופן ציבורי
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 30 יום - באשראי'/צ'ק
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, וסונול.

רונית
בר גליל סחר 2015 בע"מ
033019213
Add a comment...

בר גליל במבצעים חמים

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח לליטר כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן
5.75 ש"ח לליטר כולל מע"מ והובלה ל- 30 יום - באשראי/צ'ק.
5.75 ש"ח לליטר כולל מע"מ והובלה ל- 60 יום - באשראי/צ'ק.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, סונול.

רונית
חברת בר גליל
033019213
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה

5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח כולל מע"מ והובלה - ל- 30 יום - אשראי /צ'ק.
5.90 ש"ח כולל מע"מ והובלה ל- 60 יום אשראי / צ'ק.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, בז"ן, סונול.

סולר להסקה - 4.80 ש"ח לליטר.


רונית
חברת בר גליל
033019213
9:00 _ 15:00
Add a comment...

חברת בר גליל במחירים חמים לחורף

סולר לתחבורה
5.50 ש"ח כולל מע"מ והובלה מחיר למזומן.
5.75 ש"ח ל- 30 יום - אשראי/ צ'ק כולל מע"מ והובלה.
5.90 לשישים יום - אשראי /צ'ק כולל מע"מ והובלה.

סולר להסקה
4.80 ש"ח כולל מע"מ והובלה.

הסולר שלנו נקי, איכותי, מגיע מבתי זיקוק, סונול.

רונית
חברת בר גליל
03-3019213
9:00 - 15:00
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded