Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marciniak
About
Posts

Post has attachment
Kancelaria oferuje Państwu kompleksowy zakres usług z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentację w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Świadczymy kompleksowy outsourcing bieżącej obsługi prawnej firm i wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. W razie potrzeby tworzymy specjalne zespoły projektowe, które przygotowują rozwiązania dla indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Postępowanie pojednawcze jest podobnym do mediacji sposobem ugodowego zakończenia sprawy na skutek zawarcia przed sądem porozumienia przez Ciebie i oskarżonego. Jest ono obowiązkowe w przypadku, gdy złożyłeś do sądu prywatny akt oskarżenia. W takiej sytuacji przed rozprawą zawsze odbędzie się prowadzone przez sąd posiedzenie pojednawcze, które w swoim przebiegu jest podobne do mediacji. Jeżeli dojdzie między Tobą a sprawcą do pojednania, postępowanie sądowe zostanie umorzone. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mediacja, w odróżnieniu od postępowania pojednawczego, które ma miejsce wyłącznie przed wniesieniem pozwu lub wniosku do sądu, może być przeprowadzona także w trakcie postępowania. Ma ona za zadanie doprowadzić do zawarcia ugody między Tobą a Twoim przeciwnikiem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Polski system prawny uznaje pracownika za słabszą stronę stosunku pracy. Dlatego też zarówno kodeks pracy, a więc prawo materialne, jak i kodeks postępowania cywilnego, a więc prawo procesowe, przewidują wiele udogodnień dla pracownika dochodzącego swoich roszczeń. Jednym z nich jest nadawanie tytułom egzekucyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pracodawca musi wydać odchodzącemu z pracy pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy może jednak zawierać błędy. W takiej sytuacji pracownik może domagać się od pracodawcy naprawienia szkody, czyli odszkodowania z tytułu niewłaściwego świadectwa pracy. W tym celu musi skierować do sadu pracy stosowny pozew. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Stosunek pracy łączący pracownika i pracodawcę rodzi w niejednym przypadku szereg konfliktów, z których powstają potem wzajemne roszczenia. Dochodzenie owych roszczeń nie jest jednak nieograniczone w czasie i po jego określonym w ustawie upływie ulega przedawnieniu. Zasadą jest, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dotyczy to tak roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja ta powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych. Zgodnie z literaturą przedmiotu, prawo gospodarcze można podzielić na prawo publiczne i prawo prywatne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://radcazamosc.pl/oferta/.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded