ലോകപ്രശസ്തങ്ങളായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മല്‍സരത്തില്‍ സമ്മാനിതമായ ചിത്രങ്ങള്‍ . 2011-ല്‍ വേള്‍ഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോ അസ്സോസിയേഷന്‍ , നാഷണല്‍ ജിയോഗ്രാഫിക്, ബ്രിട്ടീഷ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ്, സോണി വേള്‍ഡ്, നിക്കോണ്‍ എന്നിവ നടത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മല്‍സരത്തില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍
http://www.mathrubhumi.com/zoomin/article/268348/index.html
Photo
Shared publiclyView activity