ชื่อพื้นเมือง          ; ดาวเรือง
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Tagetes erecta L.
ชื่อวงศ์                 ; ASTERACEAE
ชื่อสามัญ              ; Marigold
ประโยชน์             ; ดอกใช้ร้อยพวงมาลัยชนิดต่างๆเพื่อการบูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ กลีบดอกดาวเรืองมีสารสีเหลืองที่เรียกว่า xanthophyll สูง จึงมีการปลูกเพื่อเก็บดอกเพื่อเอาไปเป็นส่วนผสมของอาหารไก่ไข่เพื่อให้ไข่แดงมีสีแดงสวยทดแทนสารสังเคราะห์
Photo
Shared publiclyView activity