ชื่อพื้นเมือง          ; พร้าว(ภาคใต้),มะพร้าว,หมากอุ๋น,หมากอูน(กลาง),ย่อ(มลายู-ภาคใต้),ดุง(ชอง กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Cocos  nucifera L. var.nucifera 
ชื่อวงศ์                 ; PALMAE
ชื่อสามัญ              ; Coconut
ประโยชน์             ; น้ำมันจากเนื้อมะพร้าวใช้ทาแผลที่เป็นบ่อย ๆ สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข้อเสนอแนะ ไม่ควรใช้สมุนไพรนี้กับแผลที่มีขนาดใหญ่ และแผลที่หนังแท้หรือเนื้อถูกทำลาย เพราะแผลที่ใหญ่และลึกอาจติดเชื้อได้ง่าย
Photo
Shared publicly