ชื่อพื้นเมือง          ; ยอ(ภาคใต้) ยอบ้าน(ภาคกลาง) มะตาเสือ(ภาคเหนือ) ยอ,แยใหญ่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Morinda  citrifolia  L.
ชื่อวงศ์                 ; RUBIACEAE
ชื่อสามัญ              ; Indian Mulberry
ประโยชน์             ; ใบมีวิตามินเอ มีคุณสมบัติในการบำรุงสายตา หัวใจ คั้นน้ำทาแก้โรคเก๊าท์ ปวดตามข้อเล็กๆ ของนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือคั้นน้ำสระผมฆ่าเหา แก้กระษัย ใบปรุงเป็นอาหารแก้ท้องร่วงราก ใช้เป็นยาระบาย แก้กระษัย
Photo
Shared publicly