ชื่อพื้นเมือง         ; กาหลง(ภาคกลาง),กาแจ๊ะกูโด(มลายู นราธิวาส),โยธิกา (นครศรีธรรมราช),เสี้ยวน้อยเชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Bauhinia  acuminata L.
ชื่อวงศ์      ;
ชื่อสามัญ              ; Snowy Orchid Tree
ประโยชน์             ; ดอกมีสรรพคุณ แก้ปวดศีรษะ ลดความดันโลหิต แก้เสมหะพิการ แก้เลือดออกตามไรฟัน
Photo
Shared publicly