ชื่อพื้นเมือง          ; หนุมานประสานกาย(ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Schefflera  leucantha R.  Vig.
ชื่อวงศ์                 ; ARALIACEAE
ชื่อสามัญ              ; -
ประโยชน์             ; ใบสด ใช้แก้ไอ และแก้อาเจียนเป็นเลือด ใช้ตำพอกแผลเพื่อ ห้ามเลือดและสมานแผล พบว่าสารสกัดจากใบ มีสารซาโป-นิน ซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดลม
Photo
Shared publiclyView activity