ชื่อพื้นเมือง          ; เฟื่องฟ้า,ตรุษจีน(ทั่วไป),ดอกกระดาษ,ดอกโคม(ภาคเหนือ), ดอกต่างใบ,ศรีราชา(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Bougainvillea spectabilis Willd.
ชื่อวงศ์                 ; NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ              ; Paper flower, Bougainvillea
ประโยชน์             ; ไม้ดอกประดับ
Photo
Shared publicly