ชื่อพื้นเมือง          ; เข็มพิษณุโลกสีชมพู(ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Ixora  hybrid
ชื่อวงศ์                 ; RUBIACEAE
ชื่อสามัญ              ; Dwarfixora
ประโยชน์             ; ปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นไม้มงคล  รากใช้เป็นยาเจริญอาหาร
Photo
Shared publicly