ชื่อพื้นเมือง          ; เอื้องหมายนาด่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Sostus  sp.
ชื่อวงศ์                 ; COSTACEAE
ชื่อสามัญ              ; Dwarf French kiss
ประโยชน์             ; ดอก ใช้รักษาอาการปวดมวนในท้อง โรคกระเพาะอาหาร ท้องผูก ถ่ายเป็นเลือด
Photo
Shared publicly