ชื่อพื้นเมือง          ; แพร่เซี่ยงไฮ้,ดอกผักเบี้ย,แดงสวรรค์,ผักเบี้ยฝรั่ง(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Portulaca grandiflora Hook.
ชื่อวงศ์                 ; PORTULACACEAE
ชื่อสามัญ              ; Purslane, Pussley, Rose mose, Sun plant, Eleven- o'clock
ประโยชน์             ; ปลูกประดับ
Photo
Shared publicly