ชื่อพื้นเมือง          ; ตะแบกนา(ภาคกลาง,นครราชศรีมา),กระแบก(สงขลา),ตราแบกปรี้(เขมร),ตะแบกไข่(ราชบุรี,ตราด),มางอตะบากอ(มลายู-ยะลา),เปื้อยด้อง,เปื้อยนา(ลำปาง),เปื้อยหางค่าง(แพร่)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Lagerstroemia floribunda Jack
ชื่อวงศ์                 ; LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ              ; -
ประโยชน์             ; ผลทำไม้ประดับแห้ง
Photo
Shared publicly