ชื่อพื้นเมือง          ; เหงือกปลาหมอ,เหงือกปลาหมอดอกม่วง(ทั่วไป) ,แก้มหมอ (ตรัง,กระบี่)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Acanthus  ilicifolius L.
ชื่อวงศ์                 ; ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ              ; Sea holly
ประโยชน์             ; ต้นทั้งสดและแห้ง - แก้แผลพุพอง น้ำเหลืองเสีย เป็นฝีบ่อยๆ ใบ   เป็นยาประคบแก้ไขข้ออักเสบ แก้ปวดต่าง ๆ รักษาโรค ผิวหนัง ขับน้ำเหลืองเสียราก ขับเสมหะ บำรุงประสาท แก้ไอ แก้หืดรักษามุตกิดระดูขาว เมล็ด  ปิดพอกฝี ต้มดื่มแก้ไอ ขับพยาธิ ขับน้ำเหลืองเสีย
Photo
Shared publiclyView activity