ชื่อพื้นเมือง          ; สนทะเล(ภาคกลาง),กู(นราธิวาส)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Casuarina   equisetifolia J.R.& G.Frost.
ชื่อวงศ์                 ; CASUARINACEAE
ชื่อสามัญ              ; Common Ironwood, She Oak, Beefwood, Queensland Swamp Oak
ประโยชน์             ; เปลือกของไม้สนทะเลมีน้ำฝาดและสีซึ่งมีเทนนิน อยู่ประมาณ 6-18% น้ำฝาดจากเปลือก สนทะเลใช้ในการฟอกหนัง
Photo
Shared publicly