ชื่อพื้นเมือง          ; มะรุม(ทั่วไป,ภาคใต้),กาแน้งเดิง(กระเหรี่ยง กาญจนบุรี),ผักเนื้อไก่(เงี้ยวแม่ฮ่องสอน),ผักอีฮึม,ผักอีฮุม,มะค้อนก้อม(ภาคเหนือ),เส่ช่อยะ(กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Moringa   oleifera Lam.
ชื่อวงศ์                 ; MORINGACEAE
ชื่อสามัญ              ; Horse radish tree, Drumstick
ประโยชน์             ; ในทางการแพทย์จะช่วยใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง ช่วยเพิ่มและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
Photo
Shared publicly