ชื่อพื้นเมือง         ;มะเดื่อ,เดื่อปล้อง(ภาคใต้),เดื่อป่อง(กรุงเทพฯ),เดื่อสาย(เชียงใหม่),เอาแหน่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),มะเดื่อปล้อง(ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Ficus  hispida Linn  f.
ชื่อวงศ์                 ; MORACEAE
ชื่อสามัญ              ; Cluster Fig
ประโยชน์             ; ปลูกเป็นไม้ประดับ เปลือกต้น  มีรสฝาด รับประทานแก้ท้องร่วง ชะล้างบาดแผล เป็นยาสมานดี ราก  เป็นยาแก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้  หัว ไข้กาฬ ไข้พิษทุกชนิด กล่อมเสมหะและโลหิต ผลอ่อน รับประทานเป็นอาหาร 
Photo
Shared publiclyView activity