ชื่อพื้นเมือง          ; ลอกอ(ภาคใต้),ก้วยลา(ยะลา),แตงต้น(สตูล),มะก้วยเทศ(ภาคเหนือ),มะเต๊ะ(มลายู ปัตตานี),มะละกอ(ทั่วไป),สะกุยเส่(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน),หมักหุ่ง(ลาว,นครพนม),หมากซางพอ(เงี้ยว แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Carica papaya L.
ชื่อวงศ์                 ; CARICACEAE
ชื่อสามัญ              ; Papaya, Melan Tree, Paw Paw
ประโยชน์             ; ราก   ขับปัสสาวะ ผลสุก   เป็นยากัน หรือแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบายยางจาก ผลดิบ เป็นยาช่วยย่อย ฆ่าพยาธิ
Photo
Shared publicly