ชื่อพื้นเมือง          ; ชุมเห็ดเทศ(ภาคใต้,ภาคกลาง),ขี้คาก,ลับมืนหลวง,หมากกะลิงเทศ(ภาคเหนือ),ชุมเห็ดใหญ่,ตะสีพอ(กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ;           alata  ( L.)  Roxb.
ชื่อวงศ์                 ; LEGUMINOSAEL
ชื่อสามัญ              ; Ringworm Bush
ประโยชน์             ; ใบสด ใช้เป็นยารักษากลากเกลื้อนได้ผลดี โดยตำแช่เหล้า เอา ส่วนน้ำเหล้าทาบริเวณที่เป็นวันละ2-3 ครั้ง จนกว่าจะหาย พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อราที่ผมและเล็บใช้ไม่ได้ผล ใบและดอก มีสารกลุ่มแอนทราควิโนน เช่น Rhein, Emodin และ Aloeemodin ใช้เป็นยาระบาย
Photo
Shared publicly