ชื่อพื้นเมือง          ; มะฮอกกะนีใบใหญ่(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Swietenia macrophylla  King.
ชื่อวงศ์                 ; MELIACEAE
ชื่อสามัญ              ; Broad Leaf Mahogany, False        Mahogany, Honduras Mahogany
ประโยชน์             ; เปลือกต้นต้มเป็นยาเจริญอาหาร  มีแทนนินมาก รสฝาด ใช้เป็นยาสมานแผล ยาแก้ไข้ ใบอ่อนและดอกรับประทานได้ เนื้อในฝักเป็นยาระบาย เนื้อในเมล็ดมีรสขมมาก ใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่น ไข้พิษและปวดศีรษะ
Photo
Shared publicly