ชื่อพื้นเมือง          ; โมกลา,โมกซ้อน,โมกบ้าน(ภาคกลาง),หลักป่า(ระยอง),ปิดจงวา(เขมร สุรินทร์)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Wrightia  religiosa (Teijsm. & Binn.) Kurz
ชื่อวงศ์                 ; APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ              ;       -
ประโยชน์             ; ราก รักษาโรคเรื้อน ยาง ใช้แก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออก ใช้แก้พิษงูและแมลงกัดต่อย
Photo
Shared publicly