ชื่อพื้นเมือง          ; ชะพลู,ช้าพลู(ทั่วไป),พลีพลู(ภูเก็ต),นมวา(ภาคใต้),ผักปูนา,ผักพลูนก,พลูลิง(ภาคเหนือ),เย่เท้ย(กระเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์    ; Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อวงศ์                 ; PIPERACEAE
ชื่อสามัญ              ; Wildbetal Leafbush
ประโยชน์             ; ราก  แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อขับลม แก้บิดทั้งต้น แก้เสมหะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ   รักษาโรคเบาหวานราก ต้น ใบ ดอก ขับเสมหะ ผล เป็นส่วนผสมของยารักษา โรคหืด แก้
Photo
Shared publicly