ชื่อพื้นเมือง          ; ว่านกาบหอย(ทั่วไป),กาบหอยแครง,ว่านหอยแครง(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Tradescantia  spathacea SW.
ชื่อวงศ์                 ; COMMELINACEAE
ชื่อสามัญ              ; Oyster plant , White flowered tradescantia
ประโยชน์             ; ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกแก้อาการตกเลือดในลำไส้ แก้บิด และแก้ไอ ในไต้หวันใช้พอกแผล มีดบาดและแก้บวม
Photo
Shared publiclyView activity