ชื่อพื้นเมือง          ; ราชพฤกษ์(ภาคกลาง),กุเพยะ(กระเหรี่ยง-กาญจนบุรี),คูน(ภาคกลาง,ภาคเหนือ),ปือยู,ปูโย,เปอโซ,แมะหล่าหยู่(กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),ลมแล้ง(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Cassia  fistula L.
ชื่อวงศ์                 ; LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ              ; Pudding pipe tree, Purging cassia, Indian laburnum , Golden shower
ประโยชน์             ; ใบ สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ ดอก แก้แผลเรื้อรัง ฝักแก่ เนื้อสีน้ำตาลดำและชื้นตลอดเวลา มีรสหวาน สามารถใช้เป็นยาระบายได้ ฝักอ่อน สามารถใช้ขับเสมหะได้ ดอก แก้แผลเรื้อรัง
Photo
Shared publicly