ชื่อพื้นเมือง         ; พลับพลึงตีนเป็ด(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Hymenocardia littoralis Salisb
ชื่อวงศ์                 ; AMARYLLIDACEAE
ชื่อสามัญ              ; Crinum Lily, Veldlily
ประโยชน์             ; หัว  ใช้เอาน้ำรับประทานทำให้อาเจียนเป็นเสมหะ ใช้เป็นยา บำรุงกำลัง เป็นยาระบาย รักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดี โรคเกี่ยวกับปัสสาวะ   ราก  ใช้ตำพอกแผล ใช้เคี้ยวกลืนแต่น้ำทำให้อาเจียน ใช้รักษาพิษยางน่อง เมล็ด  ใช้เป้นยาขับปัสสาวะขับประจำเดือน เป็นยาระบาย เป็นยาบำรุง.
Photo
Shared publicly