ชื่อพื้นเมือง          ; ส้มกรูด(ทั่วไป,ภาคใต้),กาแน้งเดิง(กระเหรี่ยง กาญจนบุรี),ผักเนื้อไก่(เงี้ยวแม่ฮ่องสอน),ผักอีฮึม,ผักอีฮุม,มะค้อนก้อม(ภาคเหนือ),เส่ช่อยะ(กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Citrus  hystrix   DC.
ชื่อวงศ์                 ; RUTACEAE
ชื่อสามัญ              ; Porcupine Orange, Kiffir Lime,            
                                 Leech Lime
ประโยชน์             ; น้ำมะกรูด ใช้เป็นยาแก้ไอ แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ใช้สระผมกันรังแค ผิวมะกรูด ใช้เป็นยาขับลม แก้ปวดท้อง
Photo
Shared publicly