ชื่อพื้นเมือง          ; ปีป(ภาคกลาง),กาซะลอง,กาดซะลอง(ภาคเหนือ),เต็กตองโพ่(กระเหรี่ยง,กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Millingtonia hortensis L.f.
ชื่อวงศ์                 ; BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ              ; Cork Tree , Indian Cork
ประโยชน์             ; บ้านใดปลูกต้นปีปไว้ประจำบ้านจะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มากเพราะปีป คือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุของ ดังนั้นคนไทยโบราณเรียกภาชนะใส่ของที่มีค่าว่า ปีปเงิน ปีปทอง นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าสามารถทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง
Photo
Shared publiclyView activity