ชื่อพื้นเมือง         ; เข็มสามสี
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Dracaena  cincta Bak.'Tricolor'
ชื่อวงศ์                 ; AGAVACEAE
ชื่อสามัญ              ; Rainbow tree
ประโยชน์             ; ไม้ประดับภายนอก โดยเฉพาะการตกแต่งสวน ถ้าหากปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัด  สีบนใบจะสดสวยงามมาก
Photo
Shared publicly