ชื่อพื้นเมือง          ;  อัคคีทวาร
ชื่อวิทยาศาสตร์   ;  Clerodendrum   serratum  (L.) Moonvar. wallichii   Clarke
ชื่อวงศ์                 ;  LABIATAE
ชื่อสามัญ             ;      -
ประโยชน์             ;  ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี รากและต้นฝนกับน้ำปูนใสให้ข้น ใช้เกลื่อนหัว ริดสีดวงทวาร ใบแห้งบดเป็นผง กินแก้ริดสีดวงทวาร
Photo
Shared publiclyView activity