ชื่อพื้นเมือง         ; บานบุรีเหลือง(ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Allamanda  cathartica L.
ชื่อวงศ์                 ; APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ              ; Allamanda , Golden Trumpet
ประโยชน์             ; ปลูกประดับสวน ปลูกริมถนนทางเดิน ปลูกริมทะเล คลุมดิน
Photo
Shared publicly