ชื่อพื้นเมือง          ; ประดู่บ้าน,ประดู่กิ่งอ่อน,ประดู่ลาย(ภาคกลาง),ดู่บ้าน (ภาคเหนือ),สโน(มลายู นราธิวาส)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Pterocarpus  indicus  Willd.
ชื่อวงศ์                 ; LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ              ; Burmese Rosewood
ประโยชน์             ; ลำต้น ไม้ใช้ทำสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้    เปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง ให้สีน้ำตาลสำหรับย้อมผ้า แก่นลำต้นให้สีแดงคล้ำสำหรับย้อมผ้า
Photo
Shared publicly