ชื่อพื้นเมือง         ; ตีนเป็ดน้ำ,ตีนเป็ดทะเล(ภาคกลาง),ตุม(กาญจนบุรี),สั่งลา(กระบี่),มะตะกอ(มลายู นราธิวาส)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Cerbera  odollam  Gaertn. 
ชื่อวงศ์                 ; APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ              ; Pong pong
ประโยชน์             ; เปลือกต้นแก้ไข้ ใบแก้หวัด  กลาก เกลื้อน ผลมีพิษทำให้เกิดอาการระคายเคือง เมล็ดใช้เบื่อปลาและทำไม้ประดับแห้ง
Photo
Shared publicly