ชื่อพื้นเมือง         ; อัญชัน(ภาคกลาง),แดงชัน(เชียงใหม่),เอื้องชัน(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Clitorianhv  ternatea L.
ชื่อวงศ์                 ; LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ              ; Butterfly  Pea  Blue  Pea Mussel - Shell  Creeper
ประโยชน์             ; ราก บำรุงตาแก้ตาฟาง ตาแฉะ ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ราก ใช้ถูฟันแก้ปวดฟัน ดอกสกัดสีมาทำสีประกอบอาหารได้ ดอก มีคุณค่าทางสมุนไพรช่วยปลูกผม
Photo
Shared publicly