ชื่อพื้นเมือง       ; เขยตายแม่ยายปลุก, น้ำข้าว(ภาคใต้),มันหมู(ประจวบคีรีขันธ์),กระรอกน้ำ,กระรอกน้ำข้าว(ชลบุรี),ลูกเขยตาย,น้ำข้าว(ภาคกลาง)ประยงค์ใหญ่(กรุงเทพฯ),ส้มชื่น(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์    ; Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
ชื่อวงศ์                 ; RUTACEAE
ชื่อสามัญ              ; -
ประโยชน์             ; กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายนอกและภายใน แก้พิษงู ขับน้ำนม
Photo
Shared publicly