ชื่อพื้นเมือง          ; ต้อยติ่งฝรั่ง,ต้อยติ่งเทศ,อังกาบ ฝรั่ง(ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Ruellia  squarrosa (Fenzl.) Cufod.
ชื่อวงศ์                 ; ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ              ; ruellias, wild petunias
ประโยชน์             ; รากของต้อยติ่งสามารถใช้เป็นยารักษาโรคไต โรคไอกรนหรือแม้แต่เป็นยาขับเลือด ถ้าใช้ในปริมาณที่เจือจางก็สามารถกำจัดสารพิษในเลือด บรรเทาอาการสารพิษตกค้างในปัสสาวะ ส่วนใบของต้อยติ่งสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิหรือใช้พอกแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้
Photo
Shared publiclyView activity