ชื่อพื้นเมือง          ; เทียนทอง(ทั่วไป),เทียนพญาอินทร์,เอื้องสายสี่ดอก(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์    ; Duranta   erecta L.
ชื่อวงศ์                 ; ORCHIDACEAE
ชื่อสามัญ              ; Goldan dewdrop
ประโยชน์             ; นิยมปลูกเป็นกลุ่มไม้พุ่มใหญ่ เพื่อตกแต่งสวนบริเวณแนวรั้ว ใช้ปลูกกับไม้ชนิดอื่น เพื่อความสวยงาม
Photo
Shared publiclyView activity